Projekty

Posledný z projektov, ktoré sme robili, bol venovaný deťom zo základnej školy Podzáhradná 51. Mal názov: „Ukáž čo vieš“. Zameraný bol na tanec, spev a ukážky toho, čo sa deti naučili. Deti si vyskúšali, aké je to byť naozajstnou hviezdou.